Valmentava soitonopetus ja opintojen eteneminen

Soitinstartti
Valmentava soitonopetus on pääasiassa tarkoitettu 5–10-vuotiaille. Lapset hyväksytään valmentavaan soitonopetukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Valmentava soitonopetus muodostaa lenkin musiikkileikkikoulun opintojen ja perustason opintojen välille ja se toimii pehmeänä laskuna varsinaiselle soitonopetukselle. Ensisijaisesti opetus järjestetään ryhmäopetuksena. Opetus voidaan kuitenkin järjestää myös lyhyinä henkilökohtaisina tunteina, mikäli se on tarkoituksenmukaisempaa.

MUSIIKIN PERUSOPINNOT JA SYVENTÄVÄT OPINNOT
Musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot ovat hyvä vaihtoehto, jos haluat soittaa jotakin soitinta tai laulaa. Pääaine valitaan soitinluettelosta. Pääaineeksi voi valita myös jonkin muun soittimen, jos sille löytyy musiikkiopistosta opettaja. Voit halutessasi valita myös jonkin seuraavista opintosuunnista:

Klassinen musiikki
Vapaa säestys
Rytmimusiikki
Kansanmusiikki

Opintojen eteneminen
Oppilaalla on soittotunti kerran viikossa, yleensä iltapäivisin tai iltaisin. Tunnin pitää ammattitaitoinen, koulutettu soitonopettaja. Pyrimme Mustasaaren musiikkiopistossa siihen, että oppilas voi jo soitinopintojen varhaisessa vaiheessa ryhtyä soittamaan yhdessä muiden kanssa. Yhteismusisointi toteutuu monipuolisesti orkestereissa, bändeissä, kuoroissa tai kamarimusiikin parissa. Yhteismusisointiopetusta järjestetään joka viikko tai jaksoittain.

Musiikin perusteet (musiikin teoria) tukee soittamista. Yleensä oppilas aloittaa musiikin perusteiden opiskelun sinä vuonna, kun hän täyttää 11 vuotta. Opetusta on ryhmissä kerran viikossa. Perustason musiikkiopinnot suoritettuaan oppilas saa musiikin perustason päättötodistuksen. Perustason jälkeen oppilas voi jatkaa musiikkiopintojaan opistotasolla. Opintojen vaikeusastetta voi verrata lähinnä lukioon. Oppilas voikin laskea opistotason opinnot hyväkseen lukiossa. Musiikkiopistotason opintojen suorittamisesta oppilas saa musiikkiopistotason päättötodistuksen. Suoritettuasi musiikkiopistotason opinnot sinulla on tarvittavat tiedot ja taidot hakea musiikin ammattiopintoihin.

Musiikkiopistojen perustasolle otetaan oppilaita niin kauan, kuin paikkoja on jäljellä. Lauluopintoihin hakeville on lyhyt pääsykoe. Kaikkiin muihin soittimiin otetaan oppilaat ilman pääsykoetta. Ensimmäinen lukuvuosi on testivuosi. On hyvä olla useampia soitinvaihtoehtoja. Joissakin tapauksissa hakijoille voidaan tarjota paikkaa siihen soittimeen, joka on hänen toinen tai kolmas vaihtoehtonsa.

LISÄOPETUS
Mustasaaren musiikkiopisto voi tarjota lisäopetusta oppilaalle, joka on suorittanut musiikkiopistotason opinnot. Lisäopetuksen tavoitteena on tukea erityislahjakkaiden nuorten musiikillista kehitystä kohti ammattilaisuutta. Musiikkiopiston rehtori, ainevastuulliset opettajat ja oppilas laativat yhdessä oppilaalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon kirjataan opintojen tavoitteet, opiskeltavat aineet, opiskeluaika ja vuotuinen opetustuntimäärä.

Konsertteja, esityksiä ja workshoppeja
Mustasaaren musiikkiopiston oppilaat keräävät esiintymiskokemusta konserteista ja muista esityksistä. Oppilailla on myös mahdollisuus osallistua erityyppisiin workshopeihin ja projekteihin.

Soittimet
Mustasaaren musiikkiopisto antaa opetusta seuraavissa soittimissa:

Puupuhaltimet: Huilu, oboe, klarinetti, fagotti ja saksofoni
Vaskipuhaltimet: Trumpetti, kornetti, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi ja tuuba
Jousisoittimet: Viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso
Muut soittimet: Kitara, piano, urut, harmonikka, sähkökitara, sähköbasso, lyömäsoittimet
Laulu: Klassinen ja rytmimusiikki

Otamme erityisen mielellämme vastaan ilmoittautumisia puhallinsoittimiin! Oman soittimen puute ei estä soitinopintojen aloittamista. Musiikkiopistolla on soitinpankki, josta voit vuokrata soittimen joksikin aikaa. Lauluopinnot voi yleensä aloittaa vasta yläasteikäisenä.