Instrumentstudier och påbyggnadskurser

Instrumentstart
Förberedande instrumentundervisning riktar sig främst till 5–10 -åringar. Barnen antas i anmälningsordning. Den förberedande instrumentundervisningen utgör en länk mellan studier i musiklekskolan och studier på grundnivån och skall fungera som en lekfull förberedelse inför den egentliga instrumentundervisningen. Undervisningen ordnas i första hand som gruppundervisning. Ifall det anses ändamålsenligt kan undervisningen ordnas som korta enskilda lektioner.

Musikstudier på grund- och institutnivå
Studier i musik på grund- och institutsnivå är ett bra alternativ för dig som vill spela ett musikinstrument eller sjunga. Alla elever har ett huvudämne som kan vara något från instrumentförteckningen eller ev. något annat instrument som du önskar. Du kan välja mellan följande studieinriktningar:

Klassisk musik
Fritt ackompanjemang
Rytmmusik
Folkmusik

Studiernas gång
Som elev har du spellektion med en professionell inom området utbildad instrumentlärare en gång per vecka. Lektionerna hålls vanligen under eftermiddagar och kvällar. Vid Korsholms musikinstitut strävar vi till att eleverna redan i ett tidigt skede av instrumentstudierna kan börja spela tillsammans med andra. Sammusiceringen sker i orkester, band, kör eller ordnas som kammarmusik. Undervisningen i sammusicering kan ordnas varje vecka eller periodiseras.

Med musikens grunder (musikteori) stöder man sitt spelande, och undervisningen börjar vanligen det år när eleven fyller 11. Undervisningen ordnas som gruppundervisning en gång i veckan. Efter avlagda studier på grundnivå erhålls avgångsbetyg i musik på grundnivå. Efter grundnivån kan man fortsätta musikstudierna på musikinstitutsnivå. Svårighetsgraden på dessa studier kan närmast jämföras med gymnasiet. Därför kan studierna även räknas till godo som gymnasiestudier. Efter avlagda studier på musikinstitutsnivå erhålls avgångsbetyg i musik från musikinstitutsnivå. Musikinstitutsnivåns studier motsvarar de kunskaper som krävs för inledande av yrkesstudier i musik.

Till musikstudier på grundnivå antas elever så långt elevplatser finns. Sökande till sång bör delta i ett kort inträdestest. Till alla övriga instrument antas elever utan inträdestest. Första läsåret är ett provår. Det är bra att ha flera instrumentalternativ. I vissa fall kan den sökanden erbjudas plats till det instrument som han/hon har som andra eller tredje

Påbyggnadsstudier
Korsholms musikinstitut kan erbjuda påbyggnadsundervisning efter avlagda studier på musikinstitutsnivå. Målet med påbyggnadsundervisningen är att stöda i studierna längre hunna ungdomars musikaliska utveckling mot professionalism. Musikinstitutets rektor, de ämnesansvariga lärarna och eleven gör tillsammans upp en personlig studieplan. I studieplanen fastställs målen för studierna, ämnena som studeras, studietiden och det årliga antalet undervisningstimmar. Konserter, föreställningar och workshops För elever vid Korsholms musikinstitut ordnas många konserter och föreställningar som ger eleverna goda möhligheter att uppträda. Eleverna erbjuds även möjlighet att delta i olika typer av workshops och projekt.

Instrument
Korsholms musikinstitut kan ge undervisning i följande instrument:

Rytm instrument: Piano,  elgitarr, elbas och slagverk.
Stråkinstrument: Violin, altviolin, cello och kontrabas.
Träblåsinstrument: Flöjt, oboe, klarinett, fagott och saxofon.
Bleckblåsinstrument: Trumpet, kornett, valthorn, trombon, eufonium och tuba.
Sång: Klassisk och rytmisk.
Övriga instrument: Orgel, piano, dragspel och gitarr.

För att kunna inleda instrumentstudier behöver man inte nödvändigtvis genast köpa ett instrument. Musikinstitutet har en del instrument för uthyrning. Pianoelever bör ha tillgång till övningspiano. Sångstudier kan i allmänhet inledas först då man nått högstadieålder.