Instrument

Presentation av de vanligaste instrumenten
Piano
Pianot är ett mångsidigt instrument som passar till alla musikstilar. Man kan spela solostycken ensam eller i band tillsammans med andra. Man kan även ackompanjera något annat instrument eller sång. Eftersom pianot har så många tangenter och brett omfång är det som instrument nästan som en hel orkester.

Gitarr
På akustisk gitarr lär du dig spela ackord, melodier och solostycken i olika musikstilar. Du lär dig också att ackompanjera sånger på varierande sätt. Programmet innehåller både klassisk musik och bekanta pop- och rocklåtar, som speltekniskt passar för akustisk gitarr. Du kan också spela tillsammans med andra gitarrister eller instrumentalister.

Dragspel
Dragspel är ett härligt instrument som används i de flesta musikstilar. Dragspelet är förutom ett utmärkt soloinstrument även ett kompinstrument och kan ingå i olika slags ensembler.

Sång
Du kan välja mellan klassisk sång och rytmsång. Rytmsången innefattar bl.a. rock, pop och jazz. Vi utvecklar rösten och bekantar oss med olika stilar och tidsepoker. Den klassiska sången omfattar sånger från antiken till modern tid. Vi sjunger på flera olika språk.

Stråkinstrument
Violin och altviolin
Violinen är ett vacker uttrycksfullt instrument. Altviolinen är lite större än violinen och har en djupare klang. Med violinen och altviolinen spelar man gärna tillsammans med andra i en orkester.

Cello
Cellon är större än violinen och altviolinen. Vilket gör att man sitter och spelar. Du kan spela både högt och lågt, cellon har ett brett register. Cellon hör också hemma i orkestern.

Kontrabas
Kontrabasen är det allra största stråkinstrumentet som spelar de lägsta tonerna i orkestern. Kontrabasen passar även bra i t.ex jazzband.

Blåsinstrument
Blockflöjt
Blockflöjten är ett gammalt träblåsinstrument. Med blockflöjt kan du spela allt från svängig medeltida renässans- och barockmusik till jazz och modern klassisk musik.

Tvärflöjt
Tvärflöjten hör till ett av de populäraste blåsinstrumenten. Den klassiska repertoaren är stor eftersom flöjten är ett gammalt instrument, men du kan även spela folkvisor, poplåtar och jazz. Du har också möjlighet att spela tillsammans med andra blåsare eller med en kompis som spelar piano eller gitarr.

Oboe
Oboen är ett träblåsinstrument som liknar klarinetten på många sätt. Istället för ett munstycke har oboen ett ”rörblad” bestående av två blad gjorda av trä. Genom att blåsa igenom bladen börjar de vibrera och tonen bildas. Oboen har en viktig plats både i blåsorkester och i symfoniorkester.

Klarinett
Klarinetten är ett träblåsinstrument med en varm och mjuk ton som lämpar sig för vackra melodier. Den är ett rikt instrument som det går att spela både mycket höga och låga samt starka och svaga toner med. Klarinett kan du börja spela vid ca 9-10 års ålder.

Saxofon
Saxofonen är ett vackert guldfärgat blåsinstrument. Det finns saxofoner i olika storlekar o. former. De minsta är raka rör, men del flesta är snyggt böjda. Saxofonen har ett starkt ljud, men man kan också spela riktigt mjuk och stämningsfull musik med den. Det går bra att kombinera saxofon med klarinett eftersom man blåser i dem på samma sätt.

Valthorn
Valthornet är ett spännande brassinstrument som har ett brett omfång, dvs. det går att spela mycket höga toner och mycket låga toner med valthornet. Valthornet består av ett långt rör som är ihoprullat.

Trumpet
Trumpeten, vilken är ett brassinstrument, har en klar och fin ton som lämpar sig utmärkt både som soloinstrument och som ensembleinstrument. Det finns flera olika typer av trumpeter. Du kan börja spela trumpet redan vid ca 8 års ålder med en kornett eller en ficktrumpet.

Trombon
Trombon är ett roligt brassinstrument med många uttrycksmöjligheter vilken används i alla möjliga musikstilar. Kännetecknande för instrumentet är att det har ett drag som används för justering av tonhöjder. Ett annat namn för trombonen dragbasun. Trombonen är både ett soloinstrument och ett ensembleinstrument. Den har en viktig roll i bl.a. blåsorkester, symfoniorkester och i olika band.

Barytonhorn
Barytonhornet har en vacker, mustig och mjuk klang. Den är ett brassinstrument och har en central roll i blåsorkester men används även i andra sammansättningar och som soloinstrument.

Tuba
Tuban är det största brassinstrumentet. Tuban har en bred och djup klang. I samspelssammanhang är tuban ett viktigt instrument som står för basen.

Traditionella bandinstrument
Elgitarr
Elgitarren stöter man på i de flesta bandsammanhang! Den är ett av de populäraste instrumenten idag och med den kan man både ackompanjera och spela solo. Ljudmässigt finns det otroliga möjligheter till variation. Elgitarren används i de flesta populära musikstilar och är roligt att spela.

Elbas
Elbasens väsentligaste uppgift är att skapa en stadig grund i musiken. Vid inledandet av studierna kommer man snabbt in i elbasens värld genom att först spela enkla låtar. För den som spelar elbas erbjuder instrumentet intressanta utmaningar för resten av livet. Som instrument är elbasen nämligen mer mångsidigt än vad som i allmänhet ofta anses.

Slagverk (trummor) (perc)
Trumsettet är numera kanske det vanligaste slagverksinstrumentet i västvärlden. Att spela trummor är roligt och mångsidigt. Du kan lära dig att spela en massa olika trumkomp och olika musikstilar. Trummornas viktigaste uppgift i bandsituationer är att kompa och hålla tempot så att bandet får en stadig grund att bygga vidare på. Trummorna är också ett utmärkt soloinstrument. Vid Korsholms musikinstitut kan du även studera klassiska slagverksinstrument så som marimba, xylofon och pukor.