Instrumentkarusell

Instrumentkarusell

Instrumentkarusell är en undervisningsform som sker i grupp. I undervisningen ingår sånger, rytmikövningar samt instrumentundervisning. Undervisningen delas in i perioder. Instrumenten byts mellan perioderna och således ges möjlighet för eleverna att få undervisning i flera instrument. 


I karusellundervisningen satsas på en bred musikundervisning där barnen får bekanta sig med flera olika instrument och uppleva musikens glädje tillsammans med andra.