Rytmiikka ja karuselli

Rytmiikka
Aistit alkavat kypsyä jo kohdussa ja kehittyvät tutkimuksen mukaan seuraavassa järjestyksessä: tunto, tasapaino, maku, kuulo, haju ja näkö. Rytmiikka on liikkeen ja musiikin (laulu, soitto) yhdistämistä. Rytmiikka on keskeinen tekijä lapsen kokonaisvaltaisessa ilmaisussa. Rytmiikkaopetusta annetaan suomeksi, ja sitä järjestetään ryhmissä lähinnä alle 3-vuotiaille. Lapset osallistuvat rytmiikkaryhmään yhdessä tutun aikuisen kanssa (äiti, isä, mummo tai joku muu).

Musiikkileikkikoulu
Musiikkileikkikoulu on suunnattu 3–6-vuotiaille. Lapset otetaan musiikkileikkikouluun ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetusta annetaan 6–12 lapsen ryhmissä yleensä 45 minuuttia viikossa. Työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, loruileminen, rytmileikit ja musiikkiliikunta sekä musiikin kuuntelun harjaannuttaminen leikin keinoin.