Varhaisiän musiikkikasvatus

Musiikkileikkikoulu ja rytmiikka

Musiikkileikkikoulu on suunnattu 3-6 vuotiaille. Lapset otetaan musiikkileikkikouluun ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetusta annetaan 6-15 lapsen ryhmissä yleensä 45 minuuttia viikossa. Työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, loruileminen, rytmileikit ja musiikkiliikunta sekä musiikin kuuntelun harjaannuttaminen leikin keinoin. Musiikkileikkikoulu on tavoitteellista opetusta, joka perustuu uuteen opetussuunnitelmaan. Musiikkileikikoulu antaa hyvän pohjan jatkaa soitinopintoihin. Musiikkileikkikoulussa opetusta voidaan antaa myös perheryhmissä, soitinryhmissä tai erilaisissa musiikkipajoissa, jos tämä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 

Musiikkivalmennus

Musiikkivalmennus on pääasiassa tarkoitettu 1-2 luokkalaisille. Se muodostaa lenkin musiikkileikkikoulun opintojen ja perusopintojen välille ja se toimii pehmeänä laskuna varsinaiselle soitonopetukselle. Musiikkileikkikoulussa 6 -vuotiailla ja musiikkivalmennuksessa 1-2 luokkalaisilla kantele (=valmentava soitin).