Knatterytmik 2-3 år, Onsdag kl. 16.05- 16.35, Korsholms musikinstitut Centrumvägen 4

Lediga platser

Ja

Kursavgift

HT 90,00 € / VT 90,00 €

Musiklekskola och rytmik 30min

Musiklekskolan riktar sig till barn i åldern 9 månader - 6 år. Undervisningen sker i grupper om 6-8
barn. Barnen antas i anmälningsordning. Lektionstiden är 30-45 minuter per vecka.
Arbetsformerna är sång, spel, ramsor, lekar och rörelse till musik, samt lekfulla lyssnarövningar.
I baby- och knatterytmik deltar alltid en vuxen tillsammans med barnet.

Målen för musiklekskolan är att:
• ge barnet musikupplevelser som lägger grunden för ett gott förhållande till musik och för ett
framtida aktivt musikintresse
• utveckla barnets lyssnarfärdigheter, dess förutsättningar för mångsidiga musikupplevelser, samt
dess möjligheter att uttrycka sig med musikens hjälp
• lära barnet vad olika instrument heter, hur de klingar och hur de ser ut
Musikens element – rytm, form, harmoni, melodi, dynamik och klangfärg – utgör undervisningens
centrala innehåll. Med leken som metod uppövas barnets musikaliska minne, utvecklas dess
lyssnarförutsättningar, och dess kognitiva, emotionella, motoriska och sociala utveckling stöds.
Undervisningen i musiklekskolan är målinriktad och är en bra grund för fortsatta studier i musik.

Lediga platser

Ja

Kurskod

250802

Kursavgift

HT 90,00 € / VT 90,00 €

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 21.08.2024 - 31.12.2024
VT 01.01.2025 - 31.05.2025


Plats