Rytmik och musiklekskola

Rytmik
Rytmik bygger på kopplingen mellan musik och rörelse. Musik handlar mycket om känslor och upplevelse och för att komma nära det behöver man sin egen kropp – sitt eget personliga instrument. Kropp, sinne och intellekt aktiveras i samverkan med musiken. Utgångspunkten med rytmik är att öva upp individens kroppsliga medvetenhet. Rytmik är en väsentlig del i utvecklingen av barnets uttrycksförmåga.Rytmikundervisningen sker på finska och ordnas i första hand för barn under 3 år i grupper där även en vuxen (mamma, pappa, mormor, farmor eller någon annan för barnet bekant vuxen) är med.

Musiklekskola
Musiklekskolan riktar sig till 3-6 åringar. Undervisningen sker i grupper om 6-15 barn. Barnen antas i anmälningsordning. Lektionstiden är vanligtvis 45 minuter per vecka. Arbetsformerna är sång, spel, ramsor, rytmlekar och rörelse till musik, samt lekfulla lyssnarövningar

För tillfället ordnar vi ingen rytmik-och musiklekskoleverksamhet på svenska men man är välkommen att delta i den finska verksamheten.