Terminsavgifter

AVGIFTER för studerande vid Korsholms musikinstitut:

Musikundervisning på grundstudier och fördjupade studier =195 €
Bi-instrument =120 €
Inskrivningsavgift för nya elever i musikundervisning på grundstudier
(engångsavgift) =15 €

Instrumentstart (15 ggr) =120 €
Karusellundervisning =90 €
Musiklekskola =100 €
Rytmik (15 ggr) =90 €

Grundstudier i dans 45 min/vecka =95 €
Grundstudier i dans 60 min/vecka =105 €
Grundstudier i dans 75 min/vecka =115 €
Grundstudier i dans 90 min/vecka =125 €
Grundstudier i dans 2 eller flera lekt./vecka = enl. Kuula-inst. avgift
(ges i samarbete med Kuula-institutet)

På ovanstående avgifter ges rabatt enligt följande:

Syskonrabatt =30 €/ syskon.
Elev som deltar i flera av musikinstitutets verksamheter =30 € (gäller ej bi-instrument).

INSTRUMENTHYRA                                                                   
Kantele =25 €/ termin
Övriga instrument =40 €/ termin
Instrumenthyra för icke elever vid Korsholms musikinstitut =60 €/ termin el. =40 €/ månad

Avgifter för privata elever
Enskilda prov:                                                                                   
Grundstudier (ingår prov och intyg) =80 €
Fördjupade studier (ingår prov och intyg) =115 €
Prov i teoretiskt ämne (ingår prov och intyg) =45 €
Undervisning:
Undervisning i teoretiskt ämne (ingår gruppundervisning,
prov och intyg) =80 €/termin                                

Faktureringsprinciper vid avbrytande av studier:

Ifall en elev avbryter sina studier efter högst terminens fyra första lektioner uppbärs 1/3 av avgiften. Om en elev avbryter studierna vid terminens femte lektion eller senare uppbärs hela terminsavgiften. Vid långvarig sjukfrånvaro gäller särskilda regler enligt överenskommelse med rektor. Om en elev avbryter sina studier är eleven/elevens vårdnadshavare skyldig att meddela detta till musikinstitutets kansli. Studierna beräknas avbrutna från det datum meddelandet inkommit. Ifall detta inte görs uppbärs avgift i normal ordning.